ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

สอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ,ซุ้มป้ายและรั้วสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว

รายละเอียด :
       ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ตำรวจ ” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง ก่อสร้างโรงจอดรถ,ซุ้มป้ายและรั้วสถานีตำรวจภูธรเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕ รายการ ใช้เงินนอกงบประมาณจากกรมทางหลวง ได้อนุมัติจ่ายเงินทดแทนจำนวนตามที่ได้บันทึกตกลงยินยอม โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ http://chiangmaipolice.go.th/file/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.doc

ลิ้งค์ข่าว :
       http://chiangmaipolice.go.th/file/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2.doc

28 กรกฎาคม 2559

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top