พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บังคับบัญชา - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บังคับบัญชา

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

 

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 2564-ปัจจุบัน

รายนามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน
2561-2564
พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย
2559-2561
พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์
2557-2559
พลตำรวจตรีกริช กิติลือ
2556-2557
พลตำรวจตรีเกษมสันต์ บุญญกาญจน์
2555-2556
พลตำรวจตรีสมศักดิ์ จันทะพิงค์
2553-2555
พลตำรวจตรีสมหมาย กองวิสัยสุข
2552-2553
พลตำรวจตรีสุเทพ เดชรักษา
2551-2552
พลตำรวจตรีบรรฑป สุคนธมาน
2549-2551
พลตำรวจตรีจิรุจจ์ พรหโมบล
2547-2549
พลตำรวจตรีเกษม รัตนสุนทร
2542-2547
พลตำรวจตรีอนุศิษย์ อัตถศาสตร์
2540-2542
พลตำรวจตรีพิมล สินธุนาวา
2538-2540
พลตำรวจตรีสนาม คงเมือง
2536-2538
พันตำรวจเอกพิจิตร อิ่มสงวน
2535-2536
พันตำรวจเอกอนุศิษย์ อัตถศาสตร
2533-2535
พันตำรวจเอกบำรุง เกิดดี
2531-2533
พันตำรวจเอกนาวิน สิงหะผลิน
2529-2531
พันตำรวจเอกสนาม คงเมือง
2527-2529
พันตำรวจเอกเกษม ศุขพงศ์
2524-2527
พันตำรวจเอกสัจจะ กระแสเวส
2523-2527
พันตำรวจเอกสุพรรณ ปองทอง
2520-2523
พันตำรวจเอกดำรง ศุขอร่าม
2519-2520
พันตำรวจเอกสุวิน ไชยเชาวน์
2519-2519
พันตำรวจเอกธานี วีรเดชะ
2518-2519
พันตำรวจเอกวันชัย ภาติกร
2517-2518
พันตำรวจเอกมานิต มาโนษยวงศ์
2513-2517
พันตำรวจเอกแม้น เพ็ญยโชติ
2509-2513
พันตำรวจเอกเจิดศักดิ์ ตุงคะสิริ
2503-2509
พันตำรวจโทมังกร ชื่นมนนุษย์
2500-2503
พันตำรวจเอกศรีสุข มหินพรเทพ
2496-2500
พันตำรวจโทศิริ คชหิรัญ
2494-2496
พันตำรวจตรีสาตร์ ปรารถณาดี
2489-2494
พันตำรวจตรีสิริชัย ไชยคุณา
2486-2489
พันตำรวจโทหลวงศิลป์ประสิทธิ์
2482-2486

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top