ข่าวประสัมพันธ์ / ข่าวประกวดราคา

<< ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียด :
       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสถานีตำรวจใช้ในงานป้องกันปราบปราม สถานีละ ๑ ชุด ส่วนที่เหลือสำหรับงานอำนวยการและสนับสนุนตามภารกิจของหน่วย แจกจ่ายให้กับหน่วยในสังกัด ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลิ้งค์ข่าว :
       http://chiangmaipolice.go.th/file/ประกาศครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์-08092565.pdf

8 กันยายน 2565

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top