พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล


1. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 37 สถานี แบ่งเป็น

    1.1 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับผู้กำกับการ จำนวน 32 สถานี ได้แก่

           1. สภ.จอมทอง
           2. สภ.ช้างเผือก
           3. สภ.เชียงดาว
           4. สภ.ไชยปราการ
           5. สภ.ดอยเต่า
           6. สภ.ดอยสะเก็ด
           7. สภ.ดอยหล่อ
           8. สภ.นาหวาย
           9. สภ.บ่อหลวง
           10. สภ.ฝาง
           11. สภ.พร้าว
           12. สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์
           13. สภ.เมืองเชียงใหม่
           14. สภ.แม่กา
           15. สภ.แม่แจ่ม
           16. สภ.แม่แตง
           17. สภ.แม่ปิง
           18. สภ.แม่แฝก
           19. สภ.แม่ริม
           20. สภ.แม่วาง
           21. สภ.แม่ออน
           22. สภ.แม่อาย
           23. สภ.เวียงแหง
           24. สภ.สะเมิง
           25. สภ.สันกำแพง
           26. สภ.สันทราย
           27. สภ.สันป่าตอง
           28. สภ.สารภี
           29. สภ.หนองตอง
           30. สภ.หางดง
           31. สภ.อมก๋อย
           32. สภ.ฮอด

    1.2 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับสารวัตรใหญ่ จำนวน 4 สถานี ได้แก่
           1. สภ.กัลยานิวัฒนา
           2. สภ.ป่าแป๋
           3. สภ.แม่ตื่น
           4. สภ.โหล่งขอด

    1.3 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับสารวัตร จำนวน 1 สถานี ได้แก่
           1. สภ.แม่โป่ง
 
2. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
3. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (นปพ.)


สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 4010 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 542 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 3468 นาย

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top