" ตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามคำสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ผ่านผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพิ่มความเข้มงวด ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวน เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้าย รวมทั้งประเมินพื้นที่เสี่ยงที่อาจตกเป็นเป้าหมายในการก่อเหตุร้ายเพื่อสร้างสถานการณ์ โดยกำชับให้ทุก สถานีตำรวจในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยเฉพาะในพื้นที่หน่วยงานราชการ สถานที่ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ย่านการค้า ย้ำให้ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกพื้นที่อย่างเต็มที่ "

พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถานภาพกำลังพล


1. ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานีตำรวจภูธรในสังกัด จำนวน 37 สถานี แบ่งเป็น

    1.1 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับผู้กำกับการ จำนวน 32 สถานี ได้แก่

           1. สภ.จอมทอง
           2. สภ.ช้างเผือก
           3. สภ.เชียงดาว
           4. สภ.ไชยปราการ
           5. สภ.ดอยเต่า
           6. สภ.ดอยสะเก็ด
           7. สภ.ดอยหล่อ
           8. สภ.นาหวาย
           9. สภ.บ่อหลวง
           10. สภ.ฝาง
           11. สภ.พร้าว
           12. สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์
           13. สภ.เมืองเชียงใหม่
           14. สภ.แม่กา
           15. สภ.แม่แจ่ม
           16. สภ.แม่แตง
           17. สภ.แม่ปิง
           18. สภ.แม่แฝก
           19. สภ.แม่ริม
           20. สภ.แม่วาง
           21. สภ.แม่ออน
           22. สภ.แม่อาย
           23. สภ.เวียงแหง
           24. สภ.สะเมิง
           25. สภ.สันกำแพง
           26. สภ.สันทราย
           27. สภ.สันป่าตอง
           28. สภ.สารภี
           29. สภ.หนองตอง
           30. สภ.หางดง
           31. สภ.อมก๋อย
           32. สภ.ฮอด

    1.2 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับสารวัตรใหญ่ จำนวน 4 สถานี ได้แก่
           1. สภ.กัลยานิวัฒนา
           2. สภ.ป่าแป๋
           3. สภ.แม่ตื่น
           4. สภ.โหล่งขอด

    1.3 สถานีตำรวจที่มีหัวหน้าสถานีระดับสารวัตร จำนวน 1 สถานี ได้แก่
           1. สภ.แม่โป่ง
 
2. กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
3. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (นปพ.)


สภาพกำลังพลทั้งหมด จำนวน 4010 นาย แยกเป็น
   - นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 542 นาย
   - ตำรวจชั้นประทวน 3468 นาย

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top