พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 ผู้บังคับบัญชา - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ผู้บังคับบัญชา

แผนผังโครงสร้างหน่วยงาน | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.วิสุทธิ์ พุ่มจันทร์

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.ไพศาล นันตา

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.พงษ์เดช คำใจสู้

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.สมชาย เขียวจักร์

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.พงศธร เตมีศักดิ์

รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม

รอง ผบก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.ดำเนิน กันอ่อง

รอง ผบก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี

รอง ผบก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.เชียงใหม่

พ.ต.อ.ชินเดช ดีแท้

รอง ผบก.ฯ ช่วยราชการ ภ.จว.เชียงใหม่

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top